Välkommen till en trygg flygverkstad! Hos oss får ditt flygplan det bästa underhållet till ett lågt pris. Vi utför underhåll på såväl normalklass, ultralätt, experimental och annex 2 flygmaskiner. Vi har behörighet enligt EASA part M att utfärda ARC (air review certificate) med granskning och underhållsprogram. Tillståndsnummer SE.MG.0081 samt SE.MF.0013