Vi utför tillsyner och reparationer på de flesta mindre flygplan.

Här pågår en 1000-timmars tillsyn samt motorbyte på en DA-40 TDI tillhörande Östersunds Flygklubb.